Donaties en ANBI-status

De aanvraag voor de ANBI-status is momenteel in behandeling bij de belastingdienst. We verwachten rond 1 november 2021 de uitslag hiervan.

Alles wat je doneert en dat boven de 1% van je jaarinkomen is, mag je van de belasting aftrekken als het een erkend goed doel is. En je mag al je schenkingen aan goede doelen met zo'n ANBI-status bij elkaar optellen.

Wil je alles kunnen aftrekken? Dat kan ook. Je sluit dan een overeenkomst voor 5 jaar af met ons. In die overeenkomst bepaal je zelf om welk bedrag het gaat. Je bepaalt samen met ons ook bij welke uitzonderlijke omstandigheden de overeenkomst opgezegd kan worden binnen die 5 jaar. De belastingdienst heeft hiervoor een staandaardformulier.

Hart voor Hadiya
Wie wil, kan elke maand automatisch een klein bedrag doneren. Bijvoorbeeld 5, 10 of 15 euro.
Voor ons is dit prettig, want dat maakt het  plannen makkelijker.  Naast de Nieuwsflits  ontvang je dan een hartje, geborduurd door Hamida en haar zussen..
Wil je een vriend van Hadiya worden, doneer je gekozen bedrag dan elke maand op  NL27INGB0004906861 t.n.v. Stichting Hadiya Fonds, o.v.v. Hartje

    

Donaties per project
Elk project wordt, met begroting, op de website beschreven. Mocht je voor een specifiek project willen doneren dan kan je dat aangeven. In het  jaarverslag vind je je project weer terug.
We zullen hier vanaf 2022 ons jaarverslag publiceren, met verantwoording over de besteding van de gelden en de projecten die we steunen.

Ons RSIN-nummer: 820877451

Voor meer informatie over fiscale aftrekbaarheid verwijzen we naar de site van de belastingdienst